Träning

Tisanor Träningsrådgivning


Tisanor Träningsrådgivning erbjuder träningsrådgivning för såväl elitidrottare som motionärer.

Vi bygger vår träningsrådgivning och våra träningsprogram utifrån en analys av din idrotts krav eller dina mål samt vilken kapacitet du har.

Tisanor kan fysträning och är inte enbart specialiserade inom enskilda idrotter.

Naturligtvis bygger vår rådgivning och våra träningsprogram på relevanta och uppföljbara tester för att kunna mäta förbättringar.

Tisanor startades 2006 och har sedan dess hjälpt idrottare av båda könen och i varierande åldrar att utvecklas. Såväl elitidrottare som breddidrottare och motionärer.

De områden vi inte själva behärskar har vi genom vårt breda kontaktnät ändå tillgång till instruktörer inom.

Här på hemsidan hittar du en del av det vi gör....

...men inte allt eftersom vi gör allt för att hjälpa till med just dina/era behov och funderingar. Ingen fråga är för konstig för oss och vi gillar utmaningar

Vi förbehåller oss dock rätten att tacka nej till uppdrag om vi inte tycker att de överensstämmer med våra etiska grunder och uppfattningar om hur idrott, träning eller utbildning ska bedrivas.

Vi anser att alla ska ges möjligheten att bli så bra som möjligt utifrån sina förutsättningar och ambitioner. Vi tror inte att man kan bli så bra som möjligt om man exempelvis försöker lära sig att fuska istället för att ta anstränga sig det yttersta.... Vi tror heller inte att barn kan bli så bra som möjligt om de ska öva sig i att titta på istället för att få vara med när andra idrottar! Barn ska idrotta utifrån sina förutsättningar, ungdomar utifrån sina och vuxna utifrån sina förutsättningar. Sen finns det saker som är oerhört gynnsamt att träna i olika åldrar/utvecklingsstadier och det är därför vi anpassar våra träningsförslag utifrån individen!